title icon

Fiscaal-juridisch advies

Ondernemingsrecht

Behalve de oprichting en registratie van Spaanse ondernemingen (zie hoofdstuk “oprichtingen en registratie”), begeleidt Ibersupport u tevens bij overnames, fusies en joint ventures in Spanje.

Daarnaast hebben onze juristen een grote know-how in alle facetten omtrent kapitaaluitbreiding, statutaire wijzigingen, aandelenverkoop, opmaak en verificatie van contracten en liquidaties van ondernemingen, waarbij steeds het internationale aspect centraal wordt gehouden.

Arbeidsrecht

Gezien de aard van onze klanten beschikt Ibersupport over een zeer sterk ontwikkelde afdeling arbeidsrecht. Onze teams bestaande uit juristen, fiscalisten en salarisadministrateurs beheersen tot in de details complexe processen zoals de analyse van beloningstructuren van het bestuur, opmaak en verificatie van niet standaard arbeidscontracten, het inpassen van de gewenste arbeidsvoorwaarden binnen het kader van de Spaanse CAO´s, advisering en begeleiding bij ontslagprocedures, arbeidsinspecties en juridische processen, opstellen van een eigen bedrijfs-CAO, etc.

Onze ruime ervaring met internationale arbeidsvraagstukken, maakt ons experts op het gebied van advisering omtrent salary splits en speciale stimulerende fiscale wetgevingen voor niet-residenten.

Vastgoed fiscaal-juridisch

De belastingwetgeving gerelateerd aan buitenlandse investeringen in Spaans vastgoed is complex en het is zeer aan te bevelen om ten alle tijden een beroep te doen op specialisten in deze materie.

Afhankelijk van het beoogde eindgebruik van het onroerende goed (bouw, verkoop, restauratie, regelmatige of incidentele verhuur, eigen gebruik) dienen de voor- en nadelen van alle vastgoedexploitatie mogelijkheden goed in kaart te worden gebracht.

Ibersupport coördineert de processen met betrekking tot de bepaling van de meest gunstige bedrijfsvorm en begeleidt u op ficaal-juridisch gebied bij aankoop, bouw, bezit, eventuele verhuur, verkoop en herinvestering.